Toernooi.nl Toernooi.nl

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Toernooi.nl is een product van Visual Reality.

Alle aangeboden informatie op toernooi.nl is eigendom van Visual Reality en haar content providers.

Elke vorm van herpublicatie van (enig deel van) de inhoud van toernooi.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visual Reality is nadrukkelijk verboden.

Visual Reality spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op toernooi.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Visual Reality is voor de aangeboden informatie afhankelijk van derden.

Visual Reality aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, toernooi.nl op welke manier dan ook.

Visual Reality is gerechtigd onaangekondigd de aangeboden informatie te wijzigingen of te verwijderen.

De door de gebruiker verstrekte gegevens worden in een geautomatiseerd gegevensbestand opslagen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor derden waarvoor deze gegevens bestemd zijn, behalve in het geval dat Visual Reality hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de toernooi.nl of om de rechten van toernooi.nl te beschermen.

Er worden regelmatig backups gemaakt van de aangeboden informatie en de door de gebruiker verstrekte gegevens.

Copyright Visual Reality.